2006

Rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie układu torowego: tor szeroki i normalny. W roku 2006 uzyskaliśmy również pozwolenie na budowę, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, terminalu przeładunkowego w Braniewie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaczęto we wrześniu, wtedy powstały takie obiekty jak park zbiorników magazynowych wraz z pompownią, 2 stanowiska załadunku i rozładunku cystern drogowych z dwoma wagami najazdowymi oraz drogi wewnętrzne.

2007

Rozpoczęła się działalność składu podatkowego, rozbudowano budynki administracyjno-biurowe oraz rozpoczęto przeładunek kolejowy: cysterna szerokotorowa-cysterna normalnotorowa. Okres ten jest dla naszej firmy szczególnie ważny ponieważ przyjęliśmy pierwszą partię cystern szerokotorowych do rozładunku.

2008

Przebudowa instalacji technologicznej rozładunku cystern szerokotorowych na froncie kolejowym (w celu zwiększenia przepustowości cystern szerokotorowych) z 3 stanowisk na 6.

2009

Uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wagi kolejowej w torze o prześwicie 1520mm. W lipcu, zamontowano dodatkową sprężarkę par gazu oraz dobudowano wagę kolejową w torze o prześwicie 1520mm wraz z terminalem wagowym. Ponadto uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kolejowych pomostów: 6 stanowisk do rozładunku cystern szerokotorowych oraz 6 stanowisk do załadunku cystern kolejowych normalnotorowych.

2012

Zorganizowanie na terenie terminalu niezależnego laboratorium do badań jakości gazu. Co pozwoliło na dokładną kontrolę jakości sprzedawanych przez nas substancji.

2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym kontrahentom przeprowadzamy rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej i technologicznej oraz dokonaliśmy instalacji urządzeń zapewniających kompleksowość świadczonych przez nas usług.